Ben Ismail, D., O. K. Ben Hassine, G. Mascarell, y J. L. d’Hondt. 2010. «Primera Cita Del Entoprocto Pedicellina Hispida Ryland, 1965 En El Mar Mediterráneo (costa Tunecina)». Graellsia 66 (2):295-97. https://doi.org/10.3989/graellsia.2010.v66.022.