Calatayud-Mascarell, A., & Sánchez-Vialas, A. (2020). Ampliación del rango de distribución de Harpactirella insidiosa (Denis, 1960) (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae): una araña endémica de Marruecos poco conocida. Graellsia, 76(2), e113. https://doi.org/10.3989/graellsia.2020.v76.267