Ben Ismail, D., Ben Hassine, O. K., Mascarell, G., & d’Hondt, J. L. (2010). Primera cita del Entoprocto Pedicellina hispida Ryland, 1965 en el mar Mediterráneo (costa tunecina). Graellsia, 66(2), 295–297. https://doi.org/10.3989/graellsia.2010.v66.022