(1)
Ben Ismail, D.; Ben Hassine, O. K.; Mascarell, G.; d’Hondt, J. L. Primera Cita Del Entoprocto Pedicellina Hispida Ryland, 1965 En El Mar Mediterráneo (costa Tunecina). Graellsia 2010, 66, 295-297.